Váš nákupní
košík
Akce a slevy
až 50%

Ochrana osobních údajů GDPR

 

Základní údaje

 

Provozovatel obchodu:  PURAVITA s.r.o.

Sídlo společnosti:  V Zatáčce 62/2, 725 28 Ostrava – Lhotka, IČ: 28639049, DIČ: CZ28639049

Zapsána: u rejstříkového soudu v Ostravě oddíl C vložka 36157

Bankovní spojení:   

Pro ČR: Komerční banka a.s. číslo účtu: 107-8983430277/0100

Pro Slovensko: Tatrabanka a.s. číslo účtu: 2949461654/1100

Telefonní kontakt:   

Pro ČR: +420 552 302 402 – 405      GSM: +420 774 001 444

Pro Slovensko: +421 2/2081 2662     GSM: +421 911 705 777

E-mail: info@puravita.cz

ID datové schránky: svzvenr

Společnost PURAVITA s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu www.balviten.cz se zavazuje neposkytnout osobní údaje spotřebitelů třetím osobám vyjma provozovatele firemního CRM systému. Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. 

 

Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

·         Jméno a příjmení 

·         Adresu pro fakturaci a dodání zboží

·         Telefonické spojení 

·         Elektronickou adresu (e-mail)

 

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

·         Název společnosti (obchodní firma)

·         Adresu pro fakturaci a dodání zboží 

·         IČO, DIČ 

·         Telefonické spojení 

·         Elektronickou adresu (e-mail)

 

Ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovány Vaše osobní údaje. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Nákupem v internetovém obchodě www.balviten.cz dáváte souhlas s tím, že Společnost PURAVITA s.r.o. může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem rozesílání obchodních sdělení, řádné přepravy zboží třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům. Jinak ze strany společnosti PURAVITA s.r.o. nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

 

Nákupem v tomto internetovém obchodě souhlasíte se:

 

- zpracováním a shromažďováním Vašich osobních údajů společností PURAVITA s.r.o. k marketingovým účelům. Tento svůj souhlas může Kupující kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze správce), a to na e-mailu: info@puravita.cz

- zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu, případně poštovní adresu či formou SMS zpráv. Odhlášení z odebírání obchodních sdělení je možné na e-mailu: info@puravita.cz nebo požadavkem na zákaznické lince internetového obchodu 552 302 402.

- Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat společnost PURAVITA s.r.o. o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese info@puravita.cz. O následném postupu bude kupující informován e-mailovou zprávou. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

- Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující souhlasí, že soubory cookies mohou být předávány třetím osobám za marketingovými účely.

 

Zasílání obchodních sdělení formou emailu:

 

- Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu emailové adresy, za účelem rozesílání obchodních sdělení. Dále potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte.

- Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním emailové adresy dáváte souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu.

- Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním emailové adresy, berete na vědomí, že můžete kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení. Odhlásit se z odběru novinek (obchodních sdělení) můžete provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu nebo nám napište email na: info@puravita.cz s žádostí o vyřazení.

- Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas s tím, že správce osobních údajů může osobní údaje předat třetím subjektům za účelem rozesílání obchodních sdělení. Těmito subjekty jsou výhradně poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

 

Účely zpracování osobních údajů:

 

Poskytování služeb a jejich zlepšování.

Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:

- Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky, mobilní aplikace či zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).

- Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci nebo jinou formou, abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli Vám s dokončením Vaší objednávky, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace.

- Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži.  

- Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.

 

Marketingové nabídky

- Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)

- Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili.

- Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu. Pro odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis.

- V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

- Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky.

- Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu.

- Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny v záhlaví e-shopu.

- Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností Puravita s.r.o.

- V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Puravita, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Puravita a pro účely internetové reklamy společnosti Puravita.

 

Předání osobních údajů třetím stranám

 

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, či e-mailingových kampaní, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

a) sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy

b) společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy

c) přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy

d) našim partnerům, ve věrnostních programech, do kterých se zapojíte

e) třetím stranám, např. prvním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;

f) veřejným orgánům (např. policie)

 

 

NAKUPUJTE POHODLNĚ & ŽIJTE ZDRAVĚ

 


 

Náš věrnostní program a slevy:

 
Degustační balíček - sleva 250,- Kč na první objednávku!
 

Objednáváte poprvé a chcete naše produkty nejprve vyzkoušet? Vložte do svého košíku Degustační balíček. Platí pouze pro první objednávku.

 
 

Pět dárků za jeden nákup? U nás ano! Stačí nakoupit za více než 1 500,- Kč bez DPH a vybrat si 5 dárků do košíku! Platí pro všechny zákazníky.

 
 
Neprodali jste všechno? U nás si můžete vyměnit až 5 produktů s prošlou dobou minimální použitelnosti za jiné v podobné hodnotě. Platí pro všechny naše obchodní partnery.